Blog

Administrativne usluge

Prijava i odjava zaposlenika Izrada putnih naloga Vođenje blagajničkog poslovanja Priprema naloga za plaćanje ulaznih računa kao i provođenje istih Dostava dokumentacije elektronički putem cloud

Pročitaj više

Što je robno-materijalno knjigovodstvo?

Robno-materijalno knjigovodstvo podrazumijeva aktivnosti praćenja ulaza i izlaza sirovina i trgovačke robe sa skladišta. Obuhvaća vođenje evidencije o kretanjima i stanju proizvoda, materijala, sirovina, rezervnih dijelova,

Pročitaj više

Mirovine iz inozemstva

Osobama koje su tuzemni porezni obveznici odnosno tuzemni rezidenti, oporezivi dohodak, pored onog ostvarenog u tuzemstvu, čini i dohodak kojeg ostvare u inozemstvu (načelo svjetskog

Pročitaj više