Knjigovodstvo i računovodstvo

Knjigovodstvene i računovodstvene usluge:

 • Izrada računovodstvene politike poduzeća i kreiranje računskog plana
 • Knjiženje poslovnih događaja kroz financijsko knjigovodstvo i glavnu knjigu
 • Kreiranje knjige ulaznih i izlaznih računa prema propisima o PDV-u
 • Analitičke evidencije kupaca i dobavljača
 • Analitičke evidencije osnovnih sredstava i sitnog inventara te obračun amortizacije
 • Financijsko vrednovanje zaliha robe, repromaterijala i gotovih proizvoda
 • Mjesečne analize financijskog knjigovodstva sa ciljem preventivne kontrole
 • U dogovoru sa korisnikom usluge – kontroling na mjesečnoj/tromjesečnoj bazi
 • U dogovoru sa korisnikom usluge – izrada mjesečnog/tromjesečnog računa dobiti i gubitka, bilance radi osiguranja što boljeg uvida u poslovanje

Porezna izvještavanja:

 • Obračun i predaja PDV-a nadležnoj ispostavi Porezne uprave
 • Izrada svih godišnjih obračuna i financijskih izvješća za Poreznu upravu, FINU za potrebe statistike i javne objave
 • Sastavljanje i predaja svih godišnjih izvještaja o plaćama i ostalim primicima zaposlenika i vanjskih suradnika
 • Sve druge obveze izvještavanja prema državi koje proizlaze iz Zakona o računovodstvu, porezu na dobit, dohodak i porezu na dodanu vrijednost

Obračun plaća i ostalih naknada:

 • Praćenje zakonskih promjena
 • Pohrana ugovora o radu radi očuvanja tajnosti podataka
 • Mjesečni obračun plaća i naknada zaposlenicima
 • Obračun refundacija za bolovanje
 • Izrada poreznih i statističkih izvještaja o isplatama plaća i drugih primitaka

Cijene knjigovodstvenih usluga:

Cijenu knjigovodstvenih usluga prati obim i vrsta poslovanja reflektiran kroz broj zaposlenih i broj dokumenata (ulaznih i izlaznih računa, putnih naloga, izvoda…)

Bazna cijena 320,00 kn + PDV.

Ukupni trošak mjesečne naknade za knjigovodstvene usluge ovisi o veličini poduzetnika, vrsti poslovanja (maloprodaja, veleprodaja, ugostiteljstvo, usluge..), a unutar toga o broju ulaznih i izlaznih računa, broju zaposlenika, broju i veličini izvoda, putnih naloga itd.

Pogledajte i ...

Administrativne
usluge

Prijava i odjava zaposlenika, izrada putnih naloga, vođenje blagajničkog poslovanja, priprema naloga za plaćanje ulaznih računa, virtualni ured, …

Porezno
savjetovanje

Korisnicima na jednostavan i razumljiv način objašnjavamo rezultat poslovanja i financijsku poziciju kroz mjesečne izvještaje i našu podršku …

Zatražite besplatnu ponudu