Želite brzo zaraditi na iznajmljivanju apartmana i soba?

Pod pojmom poreza za iznajmljivače najčešće se misli na paušal poreza na dohodak, ali privatni iznajmljivači apartmana, soba i drugih oblika smještaja za turiste plaćaju i brojne druge namete, poput turističke članarine i PDV-a na proviziju stranih agencija

‘Koje sve obveze moram platiti državi?’, pitanje je koje brine većinu iznajmljivača smještaja. Većina njih nisu obveznici PDV-a jer im promet ne prelazi 300.000 kuna te podliježu paušalnom oporezivanju. Međutim, osim paušalnog poreza na dohodak koji od početka ove godine razrezuju jedinice lokalne uprave iznajmljivačima apartmana, oni moraju platiti razne druge dažbine lokalnoj zajednici i središnjoj državi.

U tportalovu vodiču donosimo pregled obveza paušalnih iznajmljivača i kratke upute za njihovo provođenje.

Kada se prijavljujem u Poreznu upravu?

Nakon što od nadležnog Ureda državne uprave ishodite odobrenje za obavljanje djelatnosti u roku osam dana morate se upisati u registar poreznih obveznika tako da nadležnoj ispostavi Porezne uprave dostavite kopiju odobrenja i popunjeni obrazac prijave (Obrazac RPO-1).

Tko ima pravo na paušalni porez?

Odluku o visini paušalnog poreza na dohodak donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave. U sustav paušalnog oporezivanja možete ući ako iznajmljujete do 20 postelja i niste obveznik PDV-a. U slučaju da ne ostvarujete navedene uvjete, podliježete oporezivanju na način propisan za samostalne djelatnosti (sportaši, novinari, umjetnici i slične djelatnosti).

Kako se utvrđuje godišnji paušalni porez na dohodak?

Godišnji paušalni dohodak, godišnji paušalni porez na dohodak i prirez utvrđuju se poreznim rješenjem koje donosi nadležna ispostava Porezne uprave. Rješenjem utvrđeni godišnji paušalni porez na dohodak i prirez poreza na dohodak je konačan porez pa se po toj osnovi ne podnosi godišnja porezna prijava.

Godišnji paušalni porez na dohodak utvrđuje se kao umnožak broja kreveta, odnosno broja smještajnih jedinica (u kampu ili objektu za robinzonski smještaj) i visine paušalnog poreza po krevetu (smještajnoj jedinici). Ovisno o odluci grada ili općine u kojima iznajmljujete smještaj, visina paušalnog poreza kreće se od 150 do 1500 kuna po krevetu. U slučaju da grad ili općina nisu donijeli odluku o tome, paušalni porez iznosi 750 kuna po krevetu. Iznos godišnjeg paušalnog poreza na dohodak uvećava se za dogovarajući prirez.

Kada plaćam paušalni porez na dohodak?

Godišnji paušalni porez na dohodak i prirez poreza na dohodak plaćaju se tromjesečno, odnosno razmjerno broju tromjesečja za koja se utvrđuje obveza.

Što se događa ako prestanem s iznajmljivanjem ili tijekom godine promijenim broj kreveta?

Ako se tijekom godine prestanete baviti iznajmljivanjem, temeljem rješenja o prestanku odobrenja za pružanje usluga Porezna uprava utvrdit će vam poreznu obvezu razmjerno broju tromjesečja u kojima ste obavljali djelatnost. Ako tijekom godine promijenite broj kreveta, Porezna uprava će s 1. siječnja sljedeće godine ukinuti postojeće rješenje i donijeti novo.

Moram li izdavati račune?

Za svaku naplaćenu uslugu dužni ste izdati račun. Račun mora sadržavati broj i datum izdavanja; ime, adresu i OIB poduzetnika te naznaku mjesta u kojem je obavljena usluga; ime i prezime osobe kojoj je usluga pružena; količinu i uobičajen trgovački naziv isporučenih dobara, vrstu i količinu obavljenih usluga te ukupan iznos naknade.

Računi moraju sadržavati i napomenu ‘oslobođeno PDV-a prema čl.90.st.2. Zakona o PDV-u’ i ne podliježu fiskalizaciji.

Koje poslovne knjige trebam voditi?

Kao paušalni iznajmljivač dužni ste voditi Evidenciju o prometu (Obrazac EP), u koju upisujete ukupni iznos iskazan na izdanim računima. U Evidenciji na kraju svakog dana trebate evidentirati sve izdane račune bez obzira na to jesu li naplaćeni ili ne.

Trebam li plaćati turističku članarinu?

Prema odredbama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama, svi iznajmljivači obveznici su plaćanja članarine turističkim zajednicama.

Do kraja veljače za prethodnu godinu dužni ste nadležnoj ispostavi Porezne uprave predati prijavu turističke članarine (Obrazac TZ), koja se obračunava temeljem Evidencije o prometu. Uputu o popunjavanju Obrasca TZ možete pronaći ovdje.

Trebam li plaćati PDV?

Ako surađujete s putničkim agencijama ili platformama za oglašavanje iz Europske unije, 15 dana prije početka suradnje u nadležnoj ispostavi Porezne uprave dužni ste zatražiti PDV identifikacijski broj (Obrazac P-PDV).

Prilikom ispostavljanja računa agencija neće obračunati PDV na obavljenu uslugu, već je to vaša obveza. Ako poslujete isključivo s poreznim obveznicima iz trećih zemalja (izvan EU-a), ne trebate tražiti PDV identifikacijski broj, ali na obavljenu uslugu morate obračunati i platiti hrvatski PDV.

Dodjela PDV identifikacijskog broja nije isto što i upis u registar obveznika PDV-a te se samom dodjelom PDV identifikacijskog broja ne upisujete u registar obveznika PDV-a.

Obrasci o obračunatom PDV-u (obrazac PDV i obrazac PDV-S) predaju se elektroničkim putem pa morate imati ili elektroničku osobnu iskaznicu ili od Fine zatražiti digitalni certifikat. Ako surađujete isključivo s poreznim obveznicima iz trećih zemalja, obrazac PDV možete podnijeti u papirnatom obliku.

Na primljenu uslugu potrebno je obračunati hrvatski PDV po stopi od 25 posto. Obrazac PDV i Obrazac PDV-S​ trebate podnijeti samo za obračunska razdoblja u kojima ste primali usluge.

Rok za podnošenje obrazaca je do 20. dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec dok je obveza plaćanja PDV-a do zadnjeg dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec (npr. do kraja veljače za siječanj).

Ostale objave