Knjigovodstvene i računovodstvene usluge:

📍Izrada računovodstvene politike poduzeća i kreiranje računskog plana

📍Knjiženje poslovnih događaja kroz financijsko knjigovodstvo i glavnu knjigu

📍Kreiranje knjige ulaznih i izlaznih računa prema propisima o PDV-u

📍Analitičke evidencije kupaca i dobavljača

📍Analitičke evidencije osnovnih sredstava i sitnog inventara te obračun amortizacije

📍Financijsko vrednovanje zaliha robe, repromaterijala i gotovih proizvoda

📍Mjesečne analize financijskog knjigovodstva sa ciljem preventivne kontrole

📍U dogovoru sa korisnikom usluge – kontroling na mjesečnoj/tromjesečnoj bazi

📍U dogovoru sa korisnikom usluge – izrada mjesečnog/tromjesečnog računa dobiti i gubitka, bilance radi osiguranja što boljeg uvida u poslovanje

Obratite nam se s povjerenjem!

#knjigovodstvo#racunovodstvo#poreznosavjetovanje#poslovnosavjetovanje#knjigovodstvomisimi#zagreb#croatia ##podrzimohrvatskopodrzimohrvatsko

Ostale objave