Što je važno znati kod obračuna plaća

Jedna od najvažnijih stvari kod poslovanja tvrtke jest izdavanje plaća zaposlenicima. Važno je pri tome pratiti sve zakonske odredbe, kao i promjene istih na razini države, te pronaći knjigovodstvo koje će biti u mogućnosti izraditi kvalitetan obračun plaće. Ono što je važno u obračunavanju plaća, kao i u ostalim računovodstvenim djelatnostima jest preciznost i temeljitost kako bi svaki zaposlenik dobio isplatu na vrijeme, bez zadrške i prema dogovoru.

Obračun plaće je kompleksan skup podataka i zakona koji se iz mjeseca u mjesec skoro stalno mijenjaju. U nastavku pročitajte nekoliko zanimljivosti o tome na čemu se sve temelji obračun plaće te koji zakoni uređuju ovo područje.

Što kaže zakon o radu?

Zakon o radu nalaže da se plaća ugovori u bruto iznosu. Kao i u mnogim drugim europskim zemljama, tako i u Hrvatskoj se doprinosi za mirovinsko, zdravstveno, porez i prirez isplaćuju iz plaće radnika. Obračun plaće se temelji na sljedećim odredbama:

 • Zakon o porezu na dohodak
 • Pravilnik o porezu na dohodak
 • Zakon o doprinosima

Stavke kroz koje je potrebno proći pri izradi obračuna plaće:

 • Bruto plaća
 • Doprinosi iz plaće – mirovinsko
 • Dohodak
 • Osobni odbitak
 • Porezna osnovica
 • Porez prirez
 • Ukupan iznos poreza i prireza
 • Neto iznos plaće
 • Doprinosi na plaću – zdravstveno, ozljeda na radu
 • Ukupan trošak plaće

Na što je važno obratiti posebnu pažnju kod obračuna plaća?

 Postoji stalna potreba za usklađivanje raznih evidencija za svakog zaposlenika pojedinačno u kontekstu radnog vremena, prekovremenom radu, bolovanju, izostancima, beneficijama, olakšicama i slično. Zato je gotovo svaka plaća proces koji se ispočetka obračunava i priprema. Mnoge firme zato imaju knjigovodstveni servis koji nudi mogućnost obračuna plaća. Kako bi knjigovodstvo učinkovito i točno ispunilo zadatak obračuna plaća, potrebno mu je dostaviti na vrijeme sljedeće podatke:

 • Statusni podaci o svim zaposlenicima
 • Evidencija poreznih olakšica
 • Evidencija radnog vremena, izostanaka i bolovanja
 • Evidencija o posebnim naknadama – prekovremeni, noćni rad, terenski rad i slično

Ostale objave