Što se radi u knjigovodstu a što u računovodstvu?

Knjigovodstvo se usredotočava na svakodnevne financijske aktivnosti poduzeća, a računovodstvo ih spaja u standardizirane godišnje financijske izvještaje

Knjigovodstvo vodi točnu evidenciju svih financijskih aktivnosti poduzeća na vrijeme, točno (ažurno i pravodobno) i na temelju vjerodostojne dokumentacije te vam tako  pomaže  da pratite svoje prihode i troškove.  

Svi koji zarađuju od samostalnih djelatnosti i koji posluju kao poduzetnici moraju imati neki knjigovodstveni sustav koji prati njihovo financije.    

Knjigovodstvene evidencije pomažu vam da upravljate svojim novcem, naplatite svoja potraživanja na vrijeme, znate gdje gubite, a gdje zarađujete te  razumijete svoj novčani tok, i kratkoročno i dugoročno. 

Poduzetnicima koji se koriste knjigovodstveni servisom ažurna evidencija pomaže u svakodnevnu poslovanju pa ne zadržavajte papire kod sebe, već ih sve donesite svojem knjigovođi (naglasak na „sve“). 

Svrha je knjigovodstva da unosi financijske transakcije proizišle iz poslovnih aktivnosti točno i u skladu s dobrom knjigovodstvenom praksom.   

Zakonom je propisan sustav dvojnoga knjigovodstva. Možda niste znali da dvojno knjigovodstvo datira od 1573. godine kada je objavljeno djelo Benedikta Kotruljevića, Dubrovčanina koji je prvi pisao o dvojnom knjigovodstvu. Tako se tijekom godine evidentiraju sve poslovne transakcije u poslovnim knjigama diljem svijeta dva puta, s dvije brojke, jednom na dugovnoj strani (lijevo), a drugi put na potražnoj (desno). 

Primjerice, posljedica je plaćanja dobavljačima smanjenje novca na poslovnom računu (dugovno), a istodobno se evidentira i smanjenje obveza prema dobavljaču (potražno). Ili ste kupili stroj. S jedne strane povećala se vaša imovina, ali se istodobno povećala i obveza prema dobavljaču koji je isporučio stroj.

Razlika između knjigovodstva i računovodstva

Knjigovodstvo se usredotočava na svakodnevne financijske aktivnosti poduzeća, a računovodstvo spaja  knjigovodstvene rezultate u standardizirane godišnje financijske izvještaje.  

Knjigovođa ima zadatak proknjižiti dostavljenu dokumentaciju u skladu sa zakonom i propisima. 

Računovođa ima složeniji zadatak sastavljanja financijskih izvještaja pa mora pratiti zakonske propise, analizirati i predlagati promjene. Te usluge mogu pružati samo pravne i fizičke osobe koje imaju licencu za obavljanje tih poslova na osnovi posebnog zakona. 

Osim vlasnika poduzeća i menadžmenta, računovodstvenim se izvještajima koriste i zajmodavci koji procjenjuju kreditnu sposobnost organizacije, investitori koji analiziraju mogućnosti investiranja u kompaniju, kupci i dobavljači, ali i država koja provjerava poštuje li poduzeće sve zakone i pravilnike za plaćanje poreza.

Računovodstvena dokumentacija

Svaka radnja u računovodstvu temelji se na vjerodostojnoj i ispravnoj dokumentaciji. Evidencije nastaju na temelju nastanka poslovnog događaja. Znači, kada je nastao poslovni događaj, tada se i evidentira. 

Bilo bi dobro kada biste od knjigovodstvenog servisa tražili pisane računovodstvene politike. U njima su navedena načela, osnove, praksa i pravila koja se primjenjuju pri sastavljanju i prezentiranju financijskih izvještaja. Budete li nastavili samostalno voditi svoje knjigovodstvene evidencije, nastavit ćete raditi prema istim principima i načelima.

Čak i da prepustite da vam netko vodi poslovne knjige, vi kao vlasnik i poduzetnik trebate razumjeti osnovnu računovodstvenu logiku koja stoji iza brojki te usvojiti terminologiju važnu da se snalazite u financijskim izvještajima. Tako ćete bolje upoznati svoje poslovanje i donositi informiranije i uspješnije poslovne odluke,  lakše komunicirati s bankarima, dobavljačima, kupcima i poslovnim ljudima koje susrećete u okruženju.

Ostale objave