Zašto je računovodstvo bitno za Vašu firmu i kome ukazati povjerenje?

 Danas, kada se ljudi sve češće usuđuju da krenu u vode preduzetništva i sami se okušaju u privatnom biznisu, sve više se pokazuje i potreba kvalitetnog računovodstvenog i knjigovodstvenog servisa koji prati njihovu djelatnost. Ako imate dobru ideju, plan za njeno sprovođenje, dobru volju za predani rad na realizaciji ideje, ne zapostavljajte bitnost računovostva kao prateće djelatnosti koja će Vam omogućiti da na lakši način i uz prave informacije svoju ideju na najkvalititniji način realizujete i doživite poslovni uspjeh.
Suština računovodstva i zašto je ono bitno?
        Osnovna suština računovodstva i knjigovodstva je da na jednom mjestu, evidentirajući sve poslovne promjene i u obliku sintetički i analitički prikazanih informacija, na pravi način prikaže sliku preduzeća. Takođe pored ovoga služba knjigovodstva i računovodstva daje obrađene podatke rukovodstvu, menadžmentu ili vlasniku firme koji su jako bitni za donošenje budućih odluka u poslovanju. Pomenute informacije pomažu menadžmentu da sagledaju da li se poslovanje odvija u skladu sa misijom na osnovu koje je firma otvorena i u skladu sa zacrtanim ciljevima. Ukoliko se pokaže da postoje odstupanja od planiranih ciljeva, menadžment donosi odluke kojima se vrše korekcije u poslovanju kako bi se firma držala fokusirana na postizanje ciljeva. Upravo zbog ovoga Vašu firmu treba da prati kvalitetan knjigovostveni i računovodstveni servis koji treba da Vam pomogne da se Vaš profit maksimizuje i da Vam na pravi način u realnom vremenu prikaže: odnos prihoda i rashoda, strukturu prihoda i rashoda, Vaša potraživanja i obaveze, strukturu potraživanja i obaveza, strukturu imovine, vrijednosti i strukturu zaliha,vrijednost i strukturu kapitala, poreske obaveze po raznim osnovama i td.            Pored toga knjigovodstveni servis treba da Vam pruži i informacije:- O zakonskim okvirima koji regulišu poslovni ambijent i djelatnost kojom se bavite i savjetuju Vam kako da poslujete a da ne kršite zakonske propise,- O obračunatim poreskim obavezama i da to rade u skladu za zakonskim propisima koji regulišu ovu oblast,-  Ukazuju na eventualne propuste u poslovanju,- Prezentuju sve pokazatelje bitne za posmatranje jedne firme (likvidnost, solventnost, profitabilnost, efikasnost, efektivnost itd),- Vrše privremene presjeke na bilansima kako bi se bolje sagledala pozicija preduzeća,-   Pomažu Vam svojim savjetovanjem pri donošenju odluka,- Brinu da su podaci evidentirani u skladu sa pravilima računovdstva (međunarodnim računovodstvenim standardima) i da se sintetički i analitički prikazuju na najbolji mogući način, pa samim tim i da se Vaša firma prikaze u svom najboljem svijetlu,- Da Vas finansijski savjetuju kod alokacije finansijskih sredstava iz poslovanja,-   Da Vam pruže puni, pravni, poreski i finansijski konsalting.            Kao što vidite knjigovodstvo i računovodstvo nije nimalo jednostavna djelatnost i predstvalja skup znanja iz različitih oblasti. Predstavlja djelatnost koja se stalno unapređuje, nadopunjuje i usavršava svoje znanje.
Kako odabrati dobrog knjigovođu, odnosno knjigovodstveni servis?
            Za vođenje knjigovodstvenih poslova, možete angažovati i organizovati svoju službu ili pak te poslove povjeriti knjigovodstvenom servisu, odnosno agenciji. Obično se u velikim firmama knjigovodstvo povjerava interno formiranoj službi dok se kod srednjih i malih preduzeća ti poslovi povjeravaju eksternim službama odnosno agencijama. Nema prepreka da i mala i srednja preduzeća tu službu organizuju sama, ali im je ekonomski isplativije da te poslove povjere agenciji.Osnovni preduslovi koji čine jednu agenciju dobrom jesu:- da je mendžment agencije skup visoko obrazovanih ljudi i da ima dobre preporuke iz poslovnog svijeta,- da menadžmet ima ranije iskustvo u privredi u oblasti knjigovodstva i računovodstva posebno u velikim, djelatnostima diversifikovanim kompanijama,- da menadžment neposredno komunicira sa klijentima i neposrednoj komunikaciji odgovora na sva pitanja i daje informacije koje klijent traži ili koje su mu potrebne,- da je portfolio klijenata agencije raznovrsan kako po djelatnostima klijenata tako i po njihovoj veličini,- da Vam na jednom mjestu ponudi sve potrebne usluge od vođenja kjigovodstvenih poslova, radnog prava, pa sve do finansijskog, poreskog,  pravnog, računovodstvenog i opšteg ekonomskog konsaltinga kako bi na jednom mjestu imali sve potrebne infromacije.            Ovo su samo osnovne smjernice, kako bi izabrali knjigovođu, odnosno agenciju na koga ili koju bi se oslonili i povjerili im svoje poslovanje.            Naša misija je jednostvna, a to je da naši klijenti uvijek imaju sve potrebne i tražene informacije i odgovore na jednom mjestu. Da li zadovoljavamo prethodne preduslove, i da li smo vrijedni Vašeg povjerenja, saznajte, javite nam se i zakažite sastanak i steknite svoj utisak u neposrednom kontaktu sa vlasnikom.

Ostale objave