Što je robno-materijalno knjigovodstvo?

Robno-materijalno knjigovodstvo podrazumijeva aktivnosti praćenja ulaza i izlaza sirovina i trgovačke robe sa skladišta. Obuhvaća vođenje evidencije o kretanjima i stanju proizvoda, materijala, sirovina, rezervnih dijelova, opreme, uređaja i drugih vrsta artikala. Pitate se tko mora voditi robno-materijalno knjigovodstvo? Sva poduzeća koja vode evidenciju skladišta sirovina, materijala ili proizvoda.

Koje su aktivnosti spadaju pod robno materijalno knjigovodstvo?

 • Evidencije nastalih promjena uslijed primanja i izdavanja robe
 • Utvrđivanje zaliha po vrsti, količini i vrijednosti
 • Kontrola skladišnih evidencija
 • Usporedba stvarnog i zabilježenog stanja zaliha podataka o cijenama materijala i robe
 • Pružanje podataka o manjkovima ili viškovima te o neispravnostima materijala, roba i proizvoda
 • Pružanje podataka o kretanju i stanju zaliha
 • Kontrola zaliha
 • Pružanje podataka potrebnih za analizu prometa i cijena

S obzirom da je baratanje informacijama o poslovanju, materijalima i proizvodima u svakom trenutku izuzetno važno, poduzeća sve više odlučuju koristiti ERP (eng. Enterprise resource planning) informacijske sustave koji služe za kontroliranje poslovnih procesa. Korištenjem ERP sustava poduzetnicima je omogućen automatiziran pristup svim relevantnim informacijama vezanima za poslovanje, a posebno su korisni poduzećima koja vode robno-materijalno knjigovodstvo.

Koje su prednosti korištenja ERP sustava?

 • Objedinjuje sve informacije o poslovanju na jednom mjestu
 • Omogućuje pristup informacijama bilo kad i bilo gdje
 • Učinkovitija kontrola troškova i prihoda
 • Naprednija sinkronizacija aktivnosti proizvodnje i prodaje

Kako mogu maksimalno optimizirati troškove poslovanja?

Kako bi razmjena informacija funkcionirala na višoj razini po pitanju brzine i točnosti, potrebno je učinkovito voditi financijsko i robno-materijalno knjigovodstvo. S obzirom na to da su implementacija i provođenje aktivnosti robno-materijalnog knjigovodstva bitne stavke koje poduzeće vrši interno, u cilju rasterećenja i stavljanja fokusa na bitno, poduzetnici biraju najoptimalnije rješenje korištenjem vanjskih usluga financijskog knjigovodstva. Na taj način poduzetnici mogu bez opterećenja voditi svoje poslovanje. Sinkronizacijom aktivnosti robno-materijalnog i financijskog računovodstva proizvodna poduzeća mogu postići viši stupanj produktivnosti te minimizirati troškove.

Ostale objave