Knjigovodstvene i računovodstvene usluge:

📍Izrada računovodstvene politike poduzeća i kreiranje računskog plana

📍Knjiženje poslovnih događaja kroz financijsko knjigovodstvo i glavnu knjigu

📍Kreiranje knjige ulaznih i izlaznih računa prema propisima o PDV-u

📍Analitičke evidencije kupaca i dobavljača

📍Analitičke evidencije osnovnih sredstava i sitnog inventara te obračun amortizacije

📍Financijsko vrednovanje zaliha robe, repromaterijala i gotovih proizvoda

📍Mjesečne analize financijskog knjigovodstva sa ciljem preventivne kontrole

📍U dogovoru sa korisnikom usluge – kontroling na mjesečnoj/tromjesečnoj bazi

📍U dogovoru sa korisnikom usluge – izrada mjesečnog/tromjesečnog računa dobiti i gubitka, bilance radi osiguranja što boljeg uvida u poslovanje

Obratite nam se s povjerenjem!

#knjigovodstvo#racunovodstvo#poreznosavjetovanje#poslovnosavjetovanje#knjigovodstvomisimi#zagreb#croatia ##podrzimohrvatskopodrzimohrvatsko

Ostale objave

Značaj poslovnog savjetovanja

Poslovno savjetovanje ( Management consulting ) je u najširem smislu riječi praksa pomaganja kompanijama da poboljšaju svoj učinak kroz analizu postojećih poslovnih problema i razvoj budućih planova.

Pročitaj više

Što je robno-materijalno knjigovodstvo?

Robno-materijalno knjigovodstvo podrazumijeva aktivnosti praćenja ulaza i izlaza sirovina i trgovačke robe sa skladišta. Obuhvaća vođenje evidencije o kretanjima i stanju proizvoda, materijala, sirovina, rezervnih dijelova,

Pročitaj više