NOVO!!! HZZ NASTAVLJA SA POTPORAMA


HZZ nastavlja sa mjerama potpora za očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kojima je zbog posebne okolnosti uvjetovane Koronavirusom (COVID-19) narušena gospodarska aktivnost.
1. POTPORA ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA U DJELATNOSTIMA POGOĐENIM KORONAVIRUSOM (COVID-19) za rujan – prosinac 2020 g.
2. POTPORA ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA U DJELATNOSTIMA POGOĐENIM KORONAVIRUSOM (COVID-19) – MIKROPODUZETNICI za rujan – prosinac 2020 g.
POTPORA ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA U DJELATNOSTIMA POGOĐENIM KORONAVIRUSOM (COVID-19) za rujan – prosinac 2020 g.
Navedena potpora odnosi se na poslodavce iz sektora:
• Prijevoz i skladištenje . prijevoz putnika, te zračni prijevoz robe
• Uslužne djelatnosti u vezi sa zračnim prijevozom
• Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića
• Administrativne i pomoćne djelatnosti – samo djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup automobile i motornih vozila lake kategorije, plovnih prijevoznih sredstva, zračnih prijevoznih sredstava, putničke agencije, organizatori putovanja i…
• Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti, proizvodnja i prikazivanje filmova, TV programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa te njihova distribucija
• Organizatori kulturnih, poslovnih i sportskih događanja, organizatori sajmova i vjenčanja, te pratećih djelatnosti
• Prevoditeljske djelatnosti i usluge tumača
• Djelatnosti kemijskog čišćenja tekstila i krznenih proizvoda
Potpora se odnosi na poslodavce sa više od 10 zaposlenih radnika, te na sve poslodavce koji su registrirali djelatnost i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO-a do 29.02.2020 g. Ne odnosi se na suvlasnike s više od 25% udjela, osnivače, članove uprave, direktore, prokuriste.
Za radnike zaposlene nakon 31.kolovoza 2020 g. ne može se odobriti potpora. U potporu ulaze samo radnici koje je poslodavac naveo u trenutku podnošenja Zahtjeva.

Visina potpore:
– 4.000,00 kn mjesečno po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu.
– 250,00 kn doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje, odnosno iznos obveze dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž osiguranja s povećanim trajanjem.

U ovu mjeru ulaze i poslodavci neovisno o gore spomenutim djelatnostima ako ne mogu obavljati djelatnost sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite ili kojima je na bilo koji način ograničen rad Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave).

Poslodavci koji ne mogu obavljati djelatnost sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite ne trebaju dokazati da su imali pad prihoda/primitaka za najmanje 60% te mogu koristiti potporu samo za mjesec u kojem nisu radili.
Poslodavci kojima je na bilo koji način ograničen rad Odlukama Stožera civilne zaštite moraju dokazati pad prihoda/primitaka za najmanje 60% te mogu koristiti potporu samo za mjesece u kojima nisu radili ili im je rad bio ograničen odlukama Stožera.

Potpora se odnosi za razdoblje od 01.rujna do 31.prosinca 2020 g.


POTPORA ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA U DJELATNOSTIMA POGOĐENIMA KORONAVIRUSOM (COVID-19) – MIKROPODUZETNICI za rujan – prosinac 2020 g.

Navedena potpora odnosi se na sve poslodavce koji obavljaju gospodarsku djelatnost i zapošljavanju do 10 radnika te na sve poslodavce koji su registrirali djelatnost i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO-a do 29.02.2020 g.
Za radnike zaposlene nakon 31.kolovoza 2020 g. ne može se odobriti potpora. U potporu ulaze samo radnici koje je poslodavac naveo u trenutku podnošenja Zahtjeva.

Visina potpore:
– 2.000,00 kn mjesečno po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu.
– 125,00 kn doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje, odnosno iznos obveze dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž osiguranja s povećanim trajanjem.

Poslodavci koji ne mogu obavljati djelatnost sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite ne trebaju dokazati da su imali pad prihoda/primitaka za najmanje 50% te mogu koristiti potporu samo za mjesec u kojem nisu radili.
Poslodavci kojima je na bilo koji način ograničen rad Odlukama Stožera civilne zaštite moraju dokazati pad prihoda/primitaka za najmanje 50% te mogu koristiti potporu samo za mjesece u kojima nisu radili ili im je rad bio ograničen odlukama Stožera.

Potpora se odnosi za razdoblje od 01.rujna do 31.prosinca 2020 g.
Ostale objave