FISKALIZACIJA PRODAJE PUTEM SAMOPOSLUŽNIH UREĐAJA od 01.01.2021.

Krajem 2019. i početkom 2020. godine objavljene su odredbe povezane s fiskalizacijom samoposlužnih uređaja čija primjena počinje od 01.01.2021 g. uključivanjem u Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom novo poglavlje V.a Postupak fiskalizacije prodaje putem samoposlužnih uređaja u sklopu kojeg su dodani i novi članci: 20.a. i 20.b.
Navedenim člancima propisano je da je radi provedbe postupka fiskalizacije prodaje putem samoposlužnih uređaja, kada se prodaja robe ili usluge ostvaruje gotovinom, obveznik fiskalizacije dužan fiskalizirati svaku prodaju u trenutku prodaje dostavom podataka o prodaji Ministarstvu financija, Poreznoj upravi.
Fiskalizacija prodaje putem samoposlužnih uređaja koja započinje od 01.01.2021. g. znači da je svaki samoposlužni aparat zasebni poslovnim prostor. Što dalje znači da bi svaki samoposlužni uređaj trebao biti povezan s Poreznom upravom radi obavljanja postupka fiskalizacije.
Što se smatra samoposlužnim uređajem opisano je u čl. 30.a. Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom.
(1) Samoposlužni uređaj kojim se provodi postupak fiskalizacije prodaje je automatizirani uređaj putem kojeg se obavlja neposredna prodaja robe ili usluge na način da se umetne u za to predviđen otvor na uređaju sredstvo koje se smatra gotovinom u smislu čl. 2.t.6 Zakona pri čemu u naplati robe ili usluge ne sudjeluje osoba, odnosno pri čemu osoba ne posreduje u prodaji.
(2) Iznimno od st.1. ovog članka, smatra se da postoji zaseban samoposlužni uređaj kada se obavlja prodaja robe ili usluge bez sudjelovanja osobe ako se plaćanje izvršava slanjem SMS poruke na za to predviđen broj.
Što se ne smatra samoposlužnim uređajem propisano je u čl. 30a. stavku 3. Pravilnika, prema čijoj odredbi stoji da se ne smatra samoposlužnim uređajem uređaj putem kojeg se obavlja prodaja robe ili usluge žetonima i drugim sličnim sredstvima, a za čiju kupnju je prethodno proveden postupak fiskalizacije izdavanja računa.
Račun izdan iz samoposlužnog uređaja ima malo drugačije elemente računa (čl. 30.d., st. 3. Pravilnika), a iskazan je u tri dijela:
1. Numerički broj transakcija
2. Oznaka poslovnog prostora
3. ISU – identifikator naplatnog uređaja kojeg dodjeljuje Ministarstvo financija, Porezna uprava svakom samoposlužnom uređaju
Za razliku od obavijesti koja se odnosi na fiskalizaciju prodaje putem elektronskog fiskalnog uređaja kojim upravlja operater, a koja mora biti istaknuta u poslovnom prostoru na vidljivom mjestu, ova obavijest mora biti istaknuta na samom samoposlužnom uređaju (čl. 26a. Zakona). Obavijest koja treba biti istaknuta na samoposlužnom uređaju razlikuje se od obavijesti koja je propisana za prodaju preko elektronskog fiskalnog uređaja kojim upravlja operater. Sadržaj te obavijesti propisan je člankom 39a. Pravilnikom.
Ipak u članku 10. Pravilnika o izmijenama i dopunama Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom (N.N. br.70/20) propisano da su obveznici fiskalizacije koji provode postupak fiskalizacije prodaje preko samoposlužnih uređaja, dužni dostaviti podatke za svaki samoposlužni uređaj te istaknuti obavijest na svakom samoposlužnom uređaju do 31.siječnja 2021 g.

Ostale objave